Ademtherapie

 

 

Ademen is voor de mens van levensbelang.

De ademhaling is in de eerste plaats bedoeld om het lichaam te voorzien van zuurstof door middel van de longen. Daarnaast heeft de adembeweging invloed op het hartritme, de bloedsomloop en stofwisseling. Gelukkig gebeurt de ademhaling voor het grootste deel onbewust. Maar we kunnen de ademing wel bewust beinvloeden. We kunnen de adem inhouden, blazen, zuchten, ritme veranderen, enzovoort.

 

Dat de ademhaling ook een sterk expressief  mechanisme is, is iets waar veel mensen zich minder van bewust zijn.

Toch hebben we er allemaal mee te maken. Denk maar eens aan het inhouden van de adem bij een spannend moment (‘...we hielden onze adem in, maar het ging net goed.’) of bij concentratie. Of  als schrikreaktie (‘...de adem stokt in mijn keel’).

 

Ook angst, spanningen en emoties beïnvloeden de ademhaling als mechanisme, en daarmee dus ook de kwaliteit en effectiviteit van het ademen. Er bestaat een wisselwerking tussen gemoedstoestand en lichamelijk welbevinden.  Hyperventilatie, angst- of paniekstoornissen zijn daarvan voorbeelden en verder tal van lichamelijjk onbegrepen klachten. En ook factoren als chronische pijnklachten kunnen een rol spelen.

 

Als negatieve omstandigheden te lang voortduren, beïnvloeden zij ons funktioneren en kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. 

 

 

De Adem is het voertuig van de aandacht.”

 

De ademhaling speelt bij ontspanning een belangrijke rol. Het concentreren op de ademing zorgt voor ontspanning en is daarmee vaak de eerste stap om stress-symptomen te verminderen.

 

Allereerst: ik heb het liever over ademing (het ademen) dan over ademhaling. Het woord ademhalen roept spanning op, je moet het doen.

 

Daarnaast spreek ik niet graag over een goede of foute ademing. Deze manier van duiden heeft naar mijn idee een negatieve lading en suggereert een te rationele benadering van de ademing.

Liever heb ik het over het verschil tussen een gespannen of ontspannen ademing. De gespannen ademing heeft een aantal kenmerken die als klachten worden ervaren (o.a. hyperventilatie, benauwd gevoel, druk op de borst, spierpijn, onrust, etc.).  

Ook hierbij is bewustwording het uitgangspunt. Vanuit het gevoel de ademing beleven en sturen is iets anders dan goed of fout ademhalen.

Door aandacht en bewustwording onstaat een situatie van rust en ontspanning.