Algemene fysiotherapie

U bent in mijn praktijk van harte welkom voor de behandeling van problemen of blessures die te maken hebben met het, zoals dat heet, houdings- en bewegingsapparaat, ofwel: de spieren, botten en gewrichten van uw lichaam.

 

Ik ben als algemeen fysiotherapeut werkzaam en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF (Het Genoodschap voor Fysiotherapie).

U kunt bij mij terecht zonder verwijzing van uw huisarts. U hoeft dus niet eerst bij hem of haar langs te gaan. Dat scheelt u tijd en de zorgverzekeraar kosten.

 

Het betekent wel dat ik, voorafgaand aan de behandeling van de klacht, eerst moet kijken hoe het is met uw algehele gezondheid. Dit gebeurt d.m.v. het invullen van een korte vragenlijst. Dit heet screening. Indien nodig neem ik daarover kontakt op met uw huisarts, uiteraard met uw medeweten en toestemming.

Dat neemt wel wat tijd in beslag, maar ik zal toch proberen al direkt in de eerste sessie tot een zinvolle benadering van uw klacht te komen. En, als het lukt, een begin te maken met de therapie.

 

Als in het eerste bezoek blijkt dat uw klacht niet door mij in behandeling kan worden genomen, zal ik dat ook direkt zeggen. De reden daarvoor kan zijn dat uw klacht of aandoening niet binnen mijn vakgebied past. In dat geval moet u naar uw huisarts voor een verwijzing naar een specialist.

In een ander geval zou het kunnen zijn dat ik denk dat een collega meer gespecialiseerd is in de behandeling van uw klacht. Dan is het mogelijk om te overleggen met u en betreffende collega over de voortzetting van de therapie.