Leren omgaan met stress

Leren omgaan met stress

Bij spanningen spelen, naast de fysieke klachten die mensen hebben, ook psychische en geestelijke faktoren een rol in het (herstel) proces.  

 

Dat betekent dat er niet alleen maar aandacht moet zijn voor de lichamelijke klachten, maar er zal ook aandacht moeten worden besteed aan de niet lichamelijke kant van het probleem. Sleutelwoord in dit proces is bewustwording: bewustwording van o.a (lichaams)gevoel en gewoontepatronen. Vanuit dat nieuwe bewustzijn kunnen stappen worden gezet om tot een veranderingsproces te komen.

 

 

Stress is een energieverslinder.

De gevolgen daarvan zijn bekend: vermoeidheid en allerlei lchamelijke klachten. Maar ook: slecht slapen, verandering in eetpatronen, verminderde weerstand, problemen met de stofwisseling, hartklachten en ga zo maar door....

Beter kunnen omgaan met stress betekent: herstel van energie en vitaliteit.

 

De sleutel daarvoor ligt vaak niet primair in de oplossing van de problemen die aanleidng zijn tot stress.

Ook uw gedachten en gedrag zijn van belang.

"Als u blijft doen wat u deed, zal u blijven krijgen wat u kreeg" is een simpele waarheid. Dus om iets anders te krijgen, zal er een ander gedrag moeten komen. Om minder last te hebben van de gevolgen van stress zal niet alleen het gedrag moeten veranderen, maar ook het inzicht met betrekking tot stress zal wellicht moeten worden bijgesteld. Gedrag wordt mede bepaald door hoe u over de dingen denkt.

 

Het leren omgaan met de invloeden en gevolgen van stress op de totale mens heet stressmanagement, ofwel stressbeheersing.

 

Ik wil u daar graag mee helpen.

We gaan er samen voor zorgen dat u beter om kan gaan met stress en de invloeden daarvan op u als mens.