Praktijk beeindiging

Na lang beraad en veel proberen, heb ik besloten om per 1 januari 2013 mijn praktijk te beeindigen.

 

De redenen daarvoor zijn divers. 

Ik heb 30 jaar lang met veel plezier het vak uitgeoefend, waarvan 25 jaar in mijn eigen praktijk in Bussum. De ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn al heel lang van dien aard, dat ik mij steeds meer ben gaan afvragen of ik mij er nog wel in thuis voel. Heel lang heb ik geprobeerd mijn weg daarin te vinden. Maar de zogenaamde kwaliteitseisen zorgen voor een steeds grotere administratieve druk en steeds meer inhoudelijke bemoeienis van bovenaf (richtlijnen, protocollen, verplichte verslaglegging).

 

Daarbij komt dat de laatste jaren erg zwaar zijn geweest in mijn persoonlijk leven, wat uiteraard ook van invloed is geweest op mijn praktijk en ik zelfs een tijd heb moeten stoppen

Ondanks diverse pogingen en met hulp van vrienden en mensen uit soms onverwachtte hoek is het mij niet gelukt om het schip op een voor mij bevredigende manier weer vlot te trekken.

 

Dus het roer is drastisch om gegaan en ik weet nog niet wat de nieuwe koers gaat worden.

 

Ik dank een ieder die in al die jaren mij heeft vertrouwd als patient of als huisarts of specialist in het verwijzen. 

 

Dank voor een ieder die met name in de laatste periode heeft meegedacht en naast mij heeft gestaan.

 

Philip ter Borg.

 

 

PS: De site blijft nog bestaan, omdat het niet ondenkbaar is dat ik in de toekomst als ontspanningstherapeut/stresscoach verder ga. Dus wie weet....